Home

Ostaje harač na zvonjavu mobilnog

Možda sam već pomalo dosadan, ali prosto Organizacija Proizvođača Fonograma Srbije me i dalje impresionira. Najnovija dešavanja sa naplatom 11.000 dinara zbog zvonjave mobilnog u frizerskom salonu, izazvale su interesovanje javnosti, nakon čega je i ANEM saopštio svoje probleme sa OFPS-om. Naravno, nakon toga se oglasio i OFPS, putem svog direktora Petra Đurića, koji želi da kaže da sve što oni rade zapravo jeste legalno:

Muzika emitovana u radno vreme na radnom mestu, pa i s mobilnog telefona, tretira se kao javno saopštavanje fonograma, kaže Organizacija proizvođača fonograma.

Drugi pak, kažu sledeće:

“Muzika koja podleže zaštiti prava mora da bude korišćena u komercijalne svrhe, a ako se konzumira radi prijatnije atmosfere u, recimo, kiosku, onda bi ta naknada trebalo da bude simbolična, a nikako u visini koju je odredio OPFS”, kaže Ognjen Uzelac, član Komisije za zaštitu autorskog i srodnih prava.

Onda ide punchline gospodina Petra Đurića, direktora OFPS-a:

“Naknada se određuje ili kao procenat od prihoda ili paušalno za celu godinu. Da nam je početkom godine prijavila da će puštati muziku u salonu, vlasnica salona bi platila 7.000 dinara, ovako je platila skoro 11.000. Uostalom, ona je platila tu naknadu i to u tri rate, zašto nas nije tužila sudu? Mogla je da se obrati i Zavodu za zaštitu intelektualne svojine. I da je neko drugi pustio muziku u njenom salonu, ona bi platila”, objašnjava Đurić.

Što će reći da verovatno nismo daleko od formiranja “akcionih timova”. Jedan undercover OFPS-ovac upada u salon i pušta muziku sa telefona, odmah za njim drugi OFPS-ovac upada i naplaćuje harač za to, odnosno naknadu, kako oni to već zovu:

10:00h – U frizerski salon ulazi sredovečna gospođa, pita da li može da uradi “feniranje”, frizerka kaže – “evo samo da završim sa ovom mušterijom, sedite, hoćete nešto da popijete?”

10:05h – Sredovečna gospođa ispija sok, vadi telefon iz torbe, uključuje Nedeljka Bajića Baju, pritom diskretnim signalom stavlja do znanja aktivisti OPFS-a

10:06h – Aktivista OPFSa uleće, konstatuje da “neko drugi pušta muziku u salonu” i naplaćuje 11.000 dinara.

10:07h – Frizerka, zbunjena, nepomično stoji držeći fen u ruci koji duva u vazduh a četku u kosi mušterije, gleda u jednu tačku i pita se šta je to snašlo.

ili varijanta 2:

10:05h – Sredovečna gospođa ispija sok, vadi telefon iz torbe, uključuje Nedeljka Bajića Baju, pritom diskretnim signalom stavlja do znanja aktivisti OPFS-a

10:06h – No kako je ona to sve uradila, frizerka skače preko stola, nabada sredovečnu gospođu u glavu, uzima mobilni telefon, baca ga na patos, gazi nogama

10:06h – Uleće aktivista OPFS-a, zatiče sredovečnu gospođu na patosu sa masnajom, razbijeni mobilni, zadihanu frizerku krvavih očiju i stegnutih zuba … uz “izvinite, greška” polako se povlači unazad i izlazi napolje.

To Top