Home

“Ovlašćen sam da protiv vas pokrenem postupak prinudne naplate”

Jednog lepog martovskog dana, nešto oko pet popodne, stiže pismo na kućnu adresu.  A pismo u nekoj blesavoj koverti na kojoj stoji pečat “Telefonska provera”, pa potom ispod piše adresa običnom olovkom, pa pored stoji i broj telefona, a sa zadnje strane, Advokat Goran Atanasković (što da ne pomenemo i ime). A unutra, ide ovako:

Advokatska kancelarija “Atanasković”

Ime i prezime
Adresa

Poštovani,

Obraćam Vam se kao punomoćnik mog vlastodavca JKP Parking Servis iz Beograda, Kraljice Marije broj 7. Po izveštaju mog klijenta, dužni ste na ime neplaćene doplatne karte br. XXXXXX, iznos od 1.870,00 dinara. Doplatna karta vam je izdata dana XX.XX.2010. za vozilo reg. oznake BGXXX-XXX u Beogradu, XXXXX XXXXX u trećjo zoni.

Molim da navedeni iznos uplatite u roku od 8 dana na račun mog klijenta kod Banke Intesa a.d. Beograd, broj 160-69905-75, sa pozivom na broj XX-XX-XXXXXX ili direktno na blagajni Preduzeća, na adresi Beograd, Starine Novaka br.22.

U slučaju da ne postupite po ovom obaveštenju, ovlašćen sam da protiv Vas, po isteku navedenog roka, pokrenem postupak prindudne naplate kod nadležnog suda, pri čemu će naplata obuhvatiti i pripadajuće kamate, troškove sudskog postupka i mog angažovanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011 / 303-54-00 (telefon Parking Servisa).

Beograd,

Potpis i pečat gospodina Atanaskovića.

I iako su neki moji prijatelji u startu mislili da je u pitanju varka, tj. nekakav hoax koji bi trebalo da dovede do uplate na lažni račun, ovaj račun zaista jeste od parking servisa, i čini se ispravnim. Međutim, šta je problem?

Jako dugo vremena Beogradom kolaju priče kako se parking servis kazna ne mora plaćati jer JPK u suštini nema prava da to naplaćuje. Ja sad ne znam tačno da vam kažem zbog čega, ali su raznorazne priče. I očigledno tu ima nečega, pošto su se potom pojavili tekstovi na internetu brojnih nešto upućenijih u pravo, koji su uspešno izbegli plaćanje. Sad ne mogu da iskopam te članke, ali malo guglajte. Takođe, ja lično znam za veliki broj onih koji skladište već 10 i više kazni i to praktično od perioda uvođenja zonskog parkiranja. Jedino “svetlo na kraju tunela” za Parking servis u proteklom periodu bile su kazne za vozila pod lizingom ili kreditom, gde ako vi ne platite kaznu oni se obrate direkt lizing kući (koja je vlasnik automobila) i od njih potraže uplatu, a to vam onda lizing kuća rebne sa nekih sto evrića, pa prosto to morate platiti.

Privatna lica, on the other hand, do sada nisu imala te probleme. I ako mene lično pitate, upravo taj slab odziv na plaćanje kazni, a možda čak zaista i nemogućnost da se kazne naplate, naveo je Parking Servis da krene u ovakvu priču. Pošalju pismo nekog “fensi” advokata koji preti kako će prinudno naplatiti i dodati kamate, troškove sudskog postupka i “njegovog angažovanja”, ljudi se uprpe i plate tu kaznu koju imaju da bi izbegli “zlu sudbu”. U mom slučaju, doplatna karta je odavno plaćena, i nije ni na moje ime, pa ne mogu da vidim kako će to nadalje teći, ali pod pretpostavkom da je gospodin Atanasković poslao više stotina do hiljada ovih pisama, predpostavljam da je rok od osam dana istekao, pa da će sudovi biti prepuni parnica protiv vozača koji nisu platili kazne. Živo me zanima kako će to proći.

Međutim, ja tu imam još neka pitanja:
1. Zašto je Atanasije (iz milošte ga tako zovemo) poslao pismo iako je kazna već plaćena?
2. Odakle pravo Parking Servisu da na osnovu registarske tablice ulazi u podatke čije je vozilo i saznaje ime, prezime, adresu, broj telefona?
3. Odakle pravo Parking Servisu da sve te podatke dalje prosleđuje nekakvoj advokatskoj kancelariji koja te podatke kasnije može koristiti za bilo šta, pa čak i prodati?

No, kako ovo ipak nisu pitanja za moje posetioce, na vas apelujem da mi javite ako ste otišli korak dalje sa ovom naplatom, ili sa bilo kojim procesom pre toga, pridružićemo te komentare ovom postu, pa da vidimo na čemu smo.

To Top