Mamino ćoše

Savremeni izazovi roditeljstva – gde grešimo?

Roditeljstvo je postalo zastrašujući zadatak za većinu roditelja u današnje vreme. Zašto je roditeljstvo postalo toliki izazov? Lično, smatram da je to zato što se naš način, kao i tempo života ubrzano menja sa novijim zahtevima i dodatnim obavezama.

Prošla su vremena kada su očevi morali da idu na posao, dok su majke ostajale kod kuće, obavljajući kućne obaveze i odgajajući decu. U današnje vreme sve se promenilo. Roditelji usvajaju nove roditeljske “stilove! Da bi se ispunili noviji zahtevi i zahtevi i postigla ekonomska stabilnost porodice, i očevi i majke moraju da rade, usled čega njihova pažnja prema deci postaje podeljena.

Broj žena koje ostaju kod kuće i čuvaju svoju decu zabeležio je pad tokom poslednjih nekoliko godina.

Održavanje ravnoteže između roditeljskih dužnosti i posla postalo je prilično stresno za današnje roditelje usled čega je, nažalost, roditeljstvo postalo pravi izazov. Hajde da saznamo koji su to najčešći roditeljski izazovi.

Premalo vremena

Jedan od najvećih roditeljskih izazova sa kojim se mnogi od nas suočavaju je manjak vremena. Tokom tih 24 sata, većina nas se trudi da obavi što više zadataka, a da pritom bude prisutna u životima svoje dece.

Šta je najveći problem u svemu ovome? To što niko od nas ne zna da postavi prioritete. Ne možemo biti usredsređeni samo na posao, a da nam deca pate. Njima je potrebna naša potpuna pažnja. Dakle, neka nam to bude prioritet, nakon toga posao, a tek na kraju kuća i sve obaveze u njoj! Ček, a gde smo tu mi, mame, tate, roditelji?

Hajde da pokušamo da bar jednom nedeljno ukrademo vreme i za nas… Srećni roditelji, srećno dete, zar ne?

Neuspeh u prenošenju moralnih vrednosti

Mnoštvo studija je pokazalo da se većina dece uključuje u loše, neželjene aktivnosti jer ih roditelji nisu naučili pravilnim moralnim vrednostima. Zbog nedostatka moralnih principa, deca ne prave razliku između ispravnog i pogrešnog i sve češće i iše usvajaju neprimerene obrazce ponašanja.

Sa porastom upotrebe tehnologije i mobilnih telefona, deca sate i sate provode gledajući u ekran, dok roditelji i ne prate sadržaj onoga što gledaju. Kako naći balans u svemu ovome? Kako biti prisutan roditelj ali i dobar radnik? Balans, balans je ključ svega!

Znam, teško je, izazovno je, ali, sve je to za bolju budućnost i perspektivu vaše dece.

Foto: unsplash

Nedostatak balansa

Još jedan izazov koji moderno roditeljstvo donosi je neuravnoteženi život. Činjenica je da ne možemo zanemariti svoje osnovne životne dužnosti koje uključuju kuću, kancelariju, decu i druge lične zahteve. Iako stvaranje ravnoteže među ovim zadacima može biti presudno, ako se njima ne rukuje dobro, onda ćete definitivno propasti. Roditelji koji ne uspeju da održe ravnotežu između svih ovih zahteva često budu u nezgodnoj i nezavidnoj situaciji. Kako biste uravnotežili vaš život, unapred planirajte obavljanje osnovnih životnih dužnosti. Ovo je jedini ključ za suočavanje sa roditeljskim izazovima.

Nedostatak emocionalne povezanosti

Nedostatak emocionalne veze takođe je jedan od izazova sa kojim se roditelji prilično često susreću. Ne provodeći dovoljno vremena sa svojom decom, roditelji ne stvaraju emocionalnu vezu sa njima, što kao rezultat ima za posledicu da se deca ustručavaju da se otvore roditeljima, uzdržavajući se od deljenja svojih problema sa roditeljima i umesto toga traže pažnju svojih vršnjaka. Poznavanje i razumevanje osećanja, kao i misli, od presudnog je značaja za stvaranje emocionalne veze između roditelja i dece.

To Top