Mamino ćoše

Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama: Borba za prava NE SME DA STANE!

Danas je Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo svaka od nas je iskusila neki oblik nasilja (verbalnog, fizičkog, seksualnog).

Gotovo svaka od nas ima priču od koje se i dan danas naježi. Gotovo svaka od nas je doživela neprijatan pogled za koji nije želela da joj bude upućen. Gotovo svaka od nas je bila iZložena zastrašivanju ili uznemiravanju na društvenim mrežama. Gotovo svaka od nas je bila izložena višestrukim oblicima rodno zasnovanog nasilja, uključujući femicid, i nasilje u porodici. Ili uvreda bilo koje vrste.

Dodaj tu i sve one priče iza kojih su ostale modrice, rane, suze, anksioznosti, godine psihoterapija ili, na žalost, nadgrobni spomenici.

Iako predstavljaju više od polovine svetske populacije, žene i devojke širom sveta i dalje su u opasnosti da budu ubijene i izložene nasilju, zastrašivanju i uznemiravanju kada progovore – zbog jednostavne činjenice da su žene i devojke. Nasilje nad ženama i devojčicama je rezultat intersekcionalnih oblika društvene, političke, ekonomske, rasne i kulturne diskriminacije koja se svakodnevno vrši nad ženama i devojkama.

Posebno zabrinjava činjenica da ne samo da su žene i devojke i dalje izložene višestrukim oblicima nasilja, već su se umnožili i prostori u kojima se to nasilje dešava. Nigde ovo nije očiglednije nego na društvenim mrežama, uključujući društvene medije. Vlade, privatne kompanije i drugi možda pokušavaju da sakriju svoje odgovornosti iza naizgled prirode interneta “bez granica“. Ali ljudska prava su univerzalna i, kao takva, postoji jedan režim ljudskih prava koji štiti prava žena i devojčica van mreže, kao i na mreži, i koji zahteva nultu toleranciju za nasilje nad ženama i devojčicama u digitalnom prostoru.

Foto: Unsplash

Neprihvatljivo je da u današnjem svetu žene i devojčice nisu u mogućnosti da u potpunosti učestvuju u odgovoru na ove pretnje ili u potrazi za rešenjima jer su diskriminisane, zlostavljane i nastavljaju da trpe nasilje, uključujući seksualno nasilje, eksploataciju i smrt na osnovu svog pola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Pored svega navedenog, neprihvatljivo je i da žena ili devojčica ne smeju da prijave nasilje. Neprihvatljivo je što nemaju pravo da budu saslušane i da budu zaštićene! Borba za ta osnovna prava će trajati. I što je najvažnije, borba za ta prava ne sme da stane!

Ne trpite, ne ćutite i ne sakrivajte svoje modrice! Ne gušite teskobu u svom telu, izazvanu psihičkim nasiljem! Niste dužne da trpite i budete zlostavljane ni na koji način! Vaše je pravo da kažete DOSTA JE! Vaše je pravo da prijavite nasilnika i da ne odustajete do kraja! Vaša je pravo da zaštitite kako sebe tako i svoju decu, jer, ne zaboravite, posledice na psihičko zdravlje su trajne!

Dignite svoj glas i jednom za svagda se suprostavite nasilniku!

Obratite se za pomoć! Ne štitite nasilnika!

  • POLICIJA 192
  • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
  • Ženski centar SOS telefon protiv nasilja nad ženama i decom radnim danom (10 – 20h) 2645-328
  • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (14-18h) 3626-006
  • SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj” besplatni i poverljivi pozivi (0-24h) 0800-123456
  • Savetovalište za brak i porodicu 2650-258 / Palilula (8-15.30h) 2752-224 i Zemun (8-15 h) 2695-416
  • SOS Centar za mlade (18-22h) 3192-782
  • Autonomni ženski centar – SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja – 0800 100 007 (od 10h do 20h radnim danima)

I ne zaboravite, vaše je pravo da kažete DOSTA!

To Top