Home

Dupla parking mesta

Što mi je pala vrh ideja napamet … napraviti dual parking mesta. Jedna koja su manja i kraća i uža, a druga koja su onako veća i značajnija. I onda na ova manja se parkiraju mali automobili, dok su ova veća rezervisana za veće automobile. Uz naravno mogućnost da veći auto u tom slučaju zauzme dva manja parking mesta, ali da u tom slučaju mora da plati cenu dva parking mesta, pa još puta dva recimo.

Mislim da bi to značajno povećalo prodaju malih gradskih automobila i onih koja štede. A povećao bi se broj parking mesta samim tim. Ili se naravno može i zabraniti parkiranje velikih automobila na malim parking mestima. Kad razmišljam o tim promenama izgleda automobila i koncepta, ne mogu a da se ne zapitam kako će ti automobili izgledati kroz nekoliko godina. A ne samo automobili, već i gradovi. Beograd je već sada crowded i nema se gde parkirati. Sećam se Policajca sa Petlovog Brda, kad snimaju neke scene u sred grada u popodnevnim satima, a ono na ulicama ukupno četiri i po automobila. To je bio raj za čistoću, čist vazduh i male gužve. Osim gužvi na pumpama kad jednom u tri meseca dođe benzin.

Podsetite me inače da se u narednom Mungosu bavim parking servisom. To će čak biti i nekakav feljton možda.

To Top